Marketing

Esasy Maýagoýum Taslamasy

“Abadan haly” toplumy Türkmenistanyň ýeňil senagatynda ýerli çig maldan netijeli peýdalanyp, içerki bazary ýokary hilli haly önümleri bilen üpjün edýän maýa goýum taslamasy hökmünde bellidir. Pudakda täze bir başlangyç bolan bu toplum daşary ýurt bazarlarynyň isleglerini hem kanagatlandyrmaga gönükdirilen möhüm ugurlary özünde jemleýär.


Müşderä gönükdirilen çemeleşme

700-den gowrak işgäriň tagallasy we güýji netijesinde “Abadan haly” AGPJ öz işine professional, öz işini müşderä gönükdirýän çemeleşmesi we Türkmen bazaryndaky bölek we lomaý müşderiler üçin ýokary hilli hyzmatdaş hökmünde abraý gazandy. Bazarda öňdebaryjy döredijilik we her bir derejedäki amaly kämillik “Abadan haly” AGPJ-iň durnukly ösüş strategiýasy üçin esasy hereketlendiriji güýçlerdir.


Innowasiýa we strategiki marketing 

“Abadan haly” AGPJ müşderilerine, işgärlerine we daşky gurşawa ygrarly. Sarp edijileri özüne çekýän we olaryň kanagatlanmagyny üpjün edýän moda-öňe gidişde we ýönekeý görnüşde ýokary hilli önümleri hödürlemäge çalyşýar. Haly önümleriniň hemmesi iň soňky stillerde, ugurlarda, reňklerde we nagyşlardadyr. “Abadan haly” AGPJ, onuň innowasiýa we strategiki marketing-daky tagallasy haly bazaryndaky paýyň ösmegini üpjün eder we markasyny bäsdeşlikden tapawutlandyrar diýip hasaplaýar.